Kozierski, Piotr, Adam Owczarkowski, Marcin Lis, and Dariusz Horla. 1. “MODIFICATIONS OF MAXIMUM POWER POINT TRACKING P&O METHOD FOR PHOTOVOLTAIC PANEL”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 8 (4), 64-67. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8046.