Kania, Konrad, and Tomasz Rymarczyk. 2018. “METHODS FOR DETECTION ANALYSIS IN QUALITY CONTROL SYSTEM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 8 (3), 35-38. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5281.