Kocanda, Piotr, Andrzej Kos, and Adam Gołda. 2015. “FRACTAL GEOMETRIES IN LATERAL FLUX CAPACITOR DESIGN – EXPERIMENTAL RESULTS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 5 (2), 6-9. https://doi.org/10.5604/20830157.1159318.