Żelazna, Agnieszka. 2015. “PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN BUILDINGS – MODEL OF WORK IN LUBLIN CLIMATE CONDITIONS AND ENVIRONMENTAL ASPECTS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 5 (2), 64-71. https://doi.org/10.5604/20830157.1159333.