Harasim, D. and Kisała, P. (2015) “INTERROGATION SYSTEMS FOR MULTIPLEXED FIBER BRAGG SENSORS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 5(4), pp. 77-84. doi: 10.5604/20830157.1176580.