Kubicki, J. (2016) “GLOW RADIATOR CO2”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 6(1), pp. 16-20. doi: 10.5604/20830157.1194256.