Gosztyła, M. (2016) “MAINTENANCE OF TIME STANDARDS IN THE DEPARTMENT OF REFERENCE STANDARDS IN ZIELONKA. CONTRIBUTION INTO THE CREATION OF THE POLISH ATOMIC TIME SCALE TA (PL)”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 6(3), pp. 20-23. doi: 10.5604/20830157.1212260.