Grzesińska, M., Waszczyńska, M. and Pańczyk, B. (2016) “JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 6(4), pp. 73-76. doi: 10.5604/01.3001.0009.5194.