Fiderek, P., Jaworski, T., Banasiak, R., Nowakowski, J., Kucharski, J. and Wajman, R. (2017) “INTELLIGENT SYSTEM FOR THE TWO-PHASE FLOWS DIAGNOSIS AND CONTROL ON THE BASIS OF RAW 3D ECT DATA”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(1), pp. 17-23. doi: 10.5604/01.3001.0010.4576.