Grudzień, K. and Sankowski, D. (2017) “METHODS FOR MONITORING GRAVITATIONAL FLOW IN SILOS USING TOMOGRAPHY IMAGE PROCESSING ”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(1), pp. 24-29. doi: 10.5604/01.3001.0010.4577.