Gajewski, P. (2017) “A REVIEW OF CONTROL METHODS OF WIND TURBINE SYSTEMS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(4), pp. 32-37. doi: 10.5604/01.3001.0010.7252.