Rymarczyk, T., Adamkiewicz, P. and Tchórzewski, P. (2017) “IDEA OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MONITORING LUNG VENTILATION”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(1), pp. 101-104. doi: 10.5604/01.3001.0010.4595.