Domański, G., Szabatin, R., Kalenik, J., Jaworski, A., Wróblewski, P., Smolik, W., Kurjata, R., Konarzewski, B., Dziewiecki, M., Marzec, J., Zaremba, K., Ziembicki, M., Rychter, A., Kryszyn, J., Brzeski, P. and Szmidt, J. (2017) “GAIN PREDICTION THEORY OF SINGLE FOIL GAS ELECTRON MULTIPLIER DETECTOR”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(1), pp. 130-132. doi: 10.5604/01.3001.0010.4601.