Pańczyk, M. and Sikora, J. (2017) “BOUNDARY ELEMENT METHOD MODYFICATIONS FOR USE IN SOME IMPEDANCE AND OPTICAL TOMOGRAPHY APPLICATIONS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(1), pp. 154-160. doi: 10.5604/01.3001.0010.4606.