Kania, B. (2017) “ELECTRON SOURCE WITH HOT CATHODE SIMULATOR”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(2), pp. 54-57. doi: 10.5604/01.3001.0010.4839.