Szuflitowska, B., Ziolkowski, M. and Stawicki, K. (2017) “NUMERICAL ASPECTS OF THE SECONDARY MAGNETIC FIELD MAPPING IN MAGNETIC INDUCTION TOMOGRAPHY ”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(3), pp. 11-14. doi: 10.5604/01.3001.0010.5206.