Oseńko, M., Smołka, J., Skublewska-Paszkowska, M. and Łukasik, E. (2017) “A METHOD FOR VISUALIZATION OF 3D MOTION DATA USING A MOBILE DEVICE”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(3), pp. 37-42. doi: 10.5604/01.3001.0010.5212.