Michalski, M., Bąkała, M. and Wojciechowski, R. (2017) “MOBILE APPLICATION SUPPORTING DOPPLER ULTRASOUND EXAMINATION”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(3), pp. 64-67. doi: 10.5604/01.3001.0010.5218.