Sowa, S. (2017) “THE INTENSITY OF DAYLIGHT IN SCHOOL BUILDING”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(3), pp. 78-81. doi: 10.5604/01.3001.0010.5221.