Kłosowski, G. and Rymarczyk, T. (2017) “USING NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ALGORITHMS IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(3), pp. 99-102. doi: 10.5604/01.3001.0010.5226.