Zieliński, T. (2017) “THE ANALYSIS OF SENSORY PLATFORM FOR USE IN THE INTERNET OF THINGS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 7(3), pp. 103-106. doi: 10.5604/01.3001.0010.5227.