Malesa, B. and Mazurek, M. (2014) “HYPERFINE INTERACTIONS IN (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 CERAMICS PREPARED BY MECHANICAL ACTIVATION”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 4(2), pp. 16-19. doi: 10.5604/20830157.1109265.