Kasiński, K. (2013) “DISCRIMINATOR FOR TIMESTAMPING IN STRIP DETECTOR READOUT INTEGRATED CIRCUITS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 3(1), pp. 25-28. doi: 10.35784/iapgos.1434.