Lipnicki, P. (2013) “SMART GRIDS – GENERAL REVIEW OF SYNCHRONIZATION TECHNIQUES”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 3(3), pp. 18-23. doi: 10.35784/iapgos.1457.