Grzywocz, J. (2013) “HYBRID FINITE ELEMENT METHOD IN MODELING OF MACHINE TOOLS KCI 210/280 NM”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 3(4), pp. 3-6. doi: 10.35784/iapgos.1468.