Kryszyn, J., Wanta, D. and Smolik, W. T. (2019) “EVALUATION OF THE ELECTRICAL CAPACITANCE TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MEASUREMENT USING 3D SENSOR”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 52-59. doi: 10.35784/iapgos.205.