Bomba, A., Klymyuk, Y. and PrysіazhnіukI. (2020) “COMPUTER PREDICTION OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF RAPID CONE-SHAPED ADSORPTION FILTERS WITH CHEMICAL REGENERATION OF HOMOGENEOUS POROUS LOADS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 10(4), pp. 19-24. doi: 10.35784/iapgos.2107.