Michalska, M. (2021) “OVERVIEW OF FEATURE SELECTION METHODS USED IN MALIGNANT MELANOMA DIAGNOSTICS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 11(1), pp. 32-35. doi: 10.35784/iapgos.2455.