Szymaniec, S., Szymocha, S. and Miszuda, Łukasz (2019) “THE CONCEPT OF A FLYING ELECTROMAGNETIC FIELD MEASURING PLATFORM”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 74-77. doi: 10.35784/iapgos.27.