Michalska, M. (2021) “SELECTED APPLICATIONS OF DEEP NEURAL NETWORKS IN SKIN LESION DIAGNOSTIC”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 11(4), pp. 18-21. doi: 10.35784/iapgos.2804.