Kowalski, P. and Tojza, P. (2021) “EFFICIENT LINE DETECTION METHOD BASED ON 2D CONVOLUTION FILTER”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 11(4), pp. 22-27. doi: 10.35784/iapgos.2817.