Rymarczyk, T. and Sikora, J. (2021) “SINGULAR INTEGRATION IN BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR HELMHOLTZ EQUATION FORMULATED IN FREQUENCY DOMAIN”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 11(4), pp. 4-8. doi: 10.35784/iapgos.2836.