Michalska-Ciekańska, M. (2022) “NEURAL NETWORKS FROM KERAS IN SKIN LESION DIAGNOSTIC”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 12(1), pp. 40-43. doi: 10.35784/iapgos.2876.