Wilczyńska, A., Czarnacka, K., Kociubiński, A. and Kołtunowicz, T. (2022) “Development of deposition technology and AC measurement of copper ultrathin layers”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 12(1), pp. 36-39. doi: 10.35784/iapgos.2888.