Styła, M. and Adamkiewicz, P. (2022) “HYBRID NAVIGATION SYSTEM FOR INDOOR USE”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 12(1), pp. 10-14. doi: 10.35784/iapgos.2892.