Styła, M. and Adamkiewicz, P. (2022) “OPTIMISATION OF COMMERCIAL BUILDING MANAGEMENT PROCESSES USING USER BEHAVIOUR ANALYSIS SYSTEMS SUPPORTED BY COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND RTI”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 12(1), pp. 28-35. doi: 10.35784/iapgos.2894.