Gnaś, D. and Adamkiewicz, P. (2022) “INDOOR LOCALIZATION SYSTEM USING UWB”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 12(1), pp. 15-19. doi: 10.35784/iapgos.2895.