Wójcicki, P. and Zientarski, T. (2019) “APPLICATION OF THE LENNARD-JONES POTENTIAL IN MODELLING ROBOT MOTION”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 14-17. doi: 10.35784/iapgos.45.