Rymarczyk, T., Gołąbek, M., Lesiak, P., Marciniak, A. and Guzik, M. (2019) “CONSTRUCTION OF AN ULTRASONIC TOMOGRAPH FOR ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE FIELD OF REFLECTION AND TRANSMISSION WAVES”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 43-47. doi: 10.35784/iapgos.569.