Popko, A. and Gauda, K. (2019) “APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN THE PROCESS OF SELECTION OF ORGANIC COATINGS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 18-21. doi: 10.35784/iapgos.63.