Nowrot, A., Mikołajczyk, M., Manowska, A., Pielot, J. and Wojaczek, A. (2019) “LOW COST SOLAR THERMOELECTRIC WATER FLOATING DEVICE TO SUPPLY MEASUREMENT PLATFORM”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 78-82. doi: 10.35784/iapgos.734.