Mussilimov, K., Ibraev, A. and Wójcik, W. (2019) “DEVELOPMENT OF WIND ENERGY COMPLEX AUTOMATION SYSTEM”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(2), pp. 36-40. doi: 10.5604/01.3001.0013.2545.