Gromaszek, K. (2019) “PULVERIZED COAL COMBUSTION ADVANCED CONTROL TECHNIQUES”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(2), pp. 41-45. doi: 10.5604/01.3001.0013.2546.