Chudy, A. (2019) “THE REVIEW OF SELECTED ELECTRICAL ENERGY STORAGE TECHNIQUES”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(1), pp. 23-28. doi: 10.5604/01.3001.0013.0890.