Kozierski, P., Owczarkowski, A., Lis, M. and Horla, D. (1) “MODIFICATIONS OF MAXIMUM POWER POINT TRACKING P&O METHOD FOR PHOTOVOLTAIC PANEL”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 8(4), pp. 64-67. doi: 10.5604/01.3001.0012.8046.