Kania, K. and Rymarczyk, T. (2018) “METHODS FOR DETECTION ANALYSIS IN QUALITY CONTROL SYSTEM”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 8(3), pp. 35-38. doi: 10.5604/01.3001.0012.5281.