Kocanda, P., Kos, A. and Gołda, A. (2015) “FRACTAL GEOMETRIES IN LATERAL FLUX CAPACITOR DESIGN – EXPERIMENTAL RESULTS”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 5(2), pp. 6-9. doi: 10.5604/20830157.1159318.