[1]
M. Grzesińska, M. Waszczyńska, and B. Pańczyk, “JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE”, IAPGOS, vol. 6, no. 4, pp. 73-76, Dec. 2016.