Gosztyła, M. “MAINTENANCE OF TIME STANDARDS IN THE DEPARTMENT OF REFERENCE STANDARDS IN ZIELONKA. CONTRIBUTION INTO THE CREATION OF THE POLISH ATOMIC TIME SCALE TA (PL)”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 6, no. 3, Aug. 2016, pp. 20-23, doi:10.5604/20830157.1212260.