Grzesińska, M., M. Waszczyńska, and B. Pańczyk. “JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 6, no. 4, Dec. 2016, pp. 73-76, doi:10.5604/01.3001.0009.5194.